CroLand.hr
Gradski muzej Vukovar
O nama

O nama

Gradski muzej Vukovar je osnovan 1946. godine, a prvi stalni postav otvoren je 1948. godine zahvaljujući prvoj donaciji osnivača Vukovarca dr. Antuna Bauera.

U vremenskom periodu do 1991. godine Muzej je imao četiri zasebna odjela u posebnim zgradama: Gradski muzej sa zavičajnim zbirkama u dvorcu Eltz, Zbirku Bauer i galeriju umjetnina koja sadrži najcjelovitiju zbirku moderne hrvatske umjetnosti u zgradi Diližansne pošte, Memorijalni muzej posvećen nobelovcu Lavoslavu Ružički u njegovoj rodnoj kući i Muzej novije povijesti u Radničkom domu.

Gradski muzej je nakon deminiranja terena, 2001. godine nastavio arheološka istraživanja Vučedola koja vodi dugogodišnji istraživač dr.sc. Aleksandar Durman. Zahvaljujući rezultatima njegovih istraživanja snimljene su dvije dokumentarne televizijske serije: Vučedol-akropola na Dunavu i organizirane izložbe: Vučedol: 3000 godina prije Kr. u Klovićevim dvorima u Zagrebu, Vučedolski Orion - najstariji europski kalendar u Gradskom muzeju Vukovar, Arheološkom muzeju u Zagrebu i Narodnom muzeju u Ljubljani te izložbu Zašto svi bogovi metalurgije šepaju - golubica ili jarebica u Gradskom muzeju u Vukovaru i Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.

Gradski muzej Vukovar aktivni je sudionik u dva projekta u sklopu jedinstvenog projekta Vlade RH, a koje pod nazivom “Obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol", provodi Ministarstvo kulture RH. To su projekti izgradnje Arheološkog parka i Muzeja vučedolske kulture na Vučedolu i projekt otvorenja stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar u obnovljenom dvorcu Eltz.

RADNO VRIJEME
utorak - nedjelja: 10 - 18

Praznicima zatvoreno.

Prima:

Gradski muzej Vukovar
Dvorac Eltz, Županijska 2
32000 Vukovar
inadovski@muzej-vukovar.hr
032 638 470

Preporuke za vas...